Benchmarkstudie voor e-mailmarketing metrics 2016

Bij het opzetten van een marketingprogramma van wereldklasse is het cruciaal dat u zichzelf vergelijkt met uw best presterende concurrenten – maar de gegevens over die concurrenten zijn vaak schaars.

Dankzij de exclusieve “Benchmarkstudie voor e-mailmarketing metrics 2016” hebt u deze onmisbare gegevens – en nog veel meer – binnen handbereik. Ontdek hoe u presteert op 25 specifieke terreinen, zoals open, click-through, list churn en mobile. En verdiep uw inzicht ten aanzien van:

  • Branche-specifieke vergelijkingen en geografische uitsplitsingen over de hele wereld
  • Het gebruik van devices, vakantiepatronen, transactionele mails en engagement rates
  • Benchmarks die verder gaan dan "gemiddeld" en die ook de mediaan en de best presterende kwartielen noemen
  • De manier waarop u deze gegevens kunt gebruiken, en best practices om uw e-mailprogramma te verbeteren

*Let op, deze download is een Engelse versie

Verzenden